WWW.TELEKONFERENSEN.SE

När du vill överlägga. Förhandla. Rådgöra. Diskutera. Dryfta. Sammanträda. Dygnet runt.

Telekonferensen är en telefonkonferens som ger dig frihet. Det behövs ingen förbeställning, telefonist, avgift eller instruktionsbok.

Du, dina vänner eller medarbetare bestämmer bara vilken tid ni vill prata med varandra. Ni enas om en fyrsiffrig kod, ringer 0764-66 00 66 vid överenskommet klockslag och slår koden. Du kan bjuda in ett obegränsat antal personer och ni kan prata hur länge ni vill vilken tid på dygnet som helst.

Det här är ett enkelt, säkert och roligt sätt att mötas på. Ta vara på spontaniteten, lyft luren och prata om saken. Ett telefonsamtal ger mer information än både mejl och SMS eftersom du hör på tonfall och språkmelodi vad som egentligen menas och vad som är viktigt.

info@telekonferensen.se

Deltagare betalar endast ordinarie taxa till respektive operatör.

Telekonferensen fungerar från alla telefoner nationellt, internationellt och mobilt.

  1. Bestäm tidpunkt och fyrsiffrig kod.
  2. Meddela de andra deltagarna tiden, koden och telefonnumret de ska ringa.
  3. Ring 0764-66 00 66
  4. Knappa in er kod.
  5. Börja konferensen.